Publicerad 13 augusti 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. avseende assistansersättning – ändring i cirkulär 2003:53


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.