Publicerad 2 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalnings- ansvar för viss hälso- och sjukvård.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR