Publicerad 8 januari 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet i läkemedelsordinationerna läkemedel


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset