Publicerad 10 december 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Komplettering av den skriftliga informationen om anställ- ningsvillkor enligt 6 a § LAS


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR