Publicerad 18 november 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2003-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset