Publicerad 21 januari 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

E-tidning en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet "Ett bättre jobb"


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset