Publicerad 29 oktober 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringar är ersatt av 2006:76.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.