Publicerad 11 december 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL är ersatt av 2006:75.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.