Publicerad 20 september 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2002 nr 92 angående frågan om tids- begränsad anställning som vikarierande obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset