Publicerad 20 september 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2002 nr 92 angående frågan om tids- begränsad anställning som vikarierande obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR