Publicerad 28 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i kommunallagen, allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset