Publicerad 19 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR