Publicerad 13 augusti 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser om allmänt och förstärkt anställnings- stöd för vissa tidsbegränsade anställningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.