Publicerad 13 augusti 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser om allmänt och förstärkt anställnings- stöd för vissa tidsbegränsade anställningar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset