Publicerad 19 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kli- niska praktiken


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR