Publicerad 19 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kli- niska praktiken


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.