Publicerad 19 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kli- niska praktiken


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset