Publicerad 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 01 - med Sveriges läkarförbund


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset