Publicerad 1 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphö- rande av villkor för arvodesanställda läkare – LÄA 98


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR