Publicerad 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård – Vårdförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR