Publicerad 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård – Vårdförbundet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset