Publicerad 25 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset