Publicerad 11 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset