Publicerad 16 februari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan vid uppbyggnad av digital registerkarta i kommuner där fastighetsbildningen är statlig


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR