Publicerad 16 februari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan vid uppbyggnad av digital registerkarta i kommuner där fastighetsbildningen är statlig


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset