Publicerad 4 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar samt planinformation


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset