Publicerad 4 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar samt planinformation


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR