Publicerad 29 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Interimistisk Överenskommelse om lön - IntÖ 01 - ingående i kommande kollektivavtal ÖLA 01 med Sveriges Läkarför- bund


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.