Publicerad 11 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Interimistisk Överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i kommande kollektivavtal ÖLA 01 med OFR:s förbundsom- råde Allmän kommunal verksamhet (SKTF, Akademikerför- bundet SSR och Ledarna)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR