Publicerad 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset