Publicerad 20 augusti 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Certifiering av besiktningsmän för lekplatser – inte tvingande för kommunerna


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset