Publicerad 17 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 24 angående fråga om en kommun haft rätt att avskeda ett vårdbiträde inom hemtjänsten som inte informerat arbetsgivaren om att vårdtagare upprättat ett testamente till förmån för henne


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.