Publicerad 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 111 om uppsägning av lärare för misskötsamhet som haft sin grund i alkoholmissbruk


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.