Publicerad 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 111 om uppsägning av lärare för misskötsamhet som haft sin grund i alkoholmissbruk


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset