Publicerad 27 februari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informat- ionsdagar/”goda exempeldagar” m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset