Publicerad 10 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Två skrifter från förbundet: ”Familjerådslag för unga som begått brott” samt ”Kontaktperson/familj/vänner 2000 – en insats enl SoL”


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.