Publicerad 27 januari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Teknikprogrammet, nytt nationellt program i gymnasie- skolan fr.o.m. höstterminen år 2000


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset