Publicerad 19 december 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansprojekt kring människor med svåra psy- kiska och sociala funktionshinder samt utagerande bete- ende – efterlysning av exempel


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset