Publicerad 15 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition 1999/2000:149 - Nationell hand- lingsplan för utveckling av svensk hälso- och sjukvård


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset