Publicerad 16 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i och tillägg till Pensions- och försäkringsavtalet PFA 98


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset