Publicerad 4 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny bestämmelse om att god ortnamnssed ska iakttas vid kommunal verksamhet införd i kulturminneslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR