Publicerad 14 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Möjligheterna att av besparingsskäl ändra gynnande beslut och skyldigheten att följa upp biståndsbeslut


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset