Publicerad 14 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Möjligheterna att av besparingsskäl ändra gynnande beslut och skyldigheten att följa upp biståndsbeslut


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.