Publicerad 29 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om Offentlig Upphandling (nya tröskelvärden)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset