Publicerad 29 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om Offentlig Upphandling (nya tröskelvärden)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.