Publicerad 10 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Inventering av programvarulicenser


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset