Publicerad 15 februari 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Hur EU genom Amsterdamfördraget påverkar kommunerna i det dagliga arbetet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset