Publicerad 28 november 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd för den kommunala socialtjänsten m.fl. Andra omarbetade upplagan


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset