Publicerad 10 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 26 angående säsong- anställds företrädesrätt till en tillsvidareanställning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR