Publicerad 23 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 17 angående frågan om saklig grund förelegat för att säga upp en anställd vid en flygplats som efter säkerhetsprövning bedömts olämplig från säkerhets- synpunkt


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR