Publicerad 23 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 17 angående frågan om saklig grund förelegat för att säga upp en anställd vid en flygplats som efter säkerhetsprövning bedömts olämplig från säkerhets- synpunkt


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset