Publicerad 18 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen om tvångspsykiatri (LPT) och i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.