Publicerad 13 november 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 7 - Ägarstyrningens struktur och verktyg


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR