Publicerad 19 november 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Basadressregister, Ortnamnsfrågor m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR