Publicerad 23 juni 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Rådets direktiv 97/81/EG om ramavtal om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.