Publicerad 18 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Patientnämnder ersätter förtroendenämnder


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset