Publicerad 19 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar är ersatt av 12:53.

Visa det här daterade cirkuläret

Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset