Publicerad 19 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar är ersatt av 12:53.

Visa det här daterade cirkuläret

Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR