Publicerad 27 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Miljö- och bostadsanpassning samt utvecklingsstimule- rande åtgärder och hjälpmedel i hem- och förskolemil- jön för synskadade barn.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset