Publicerad 27 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Miljö- och bostadsanpassning samt utvecklingsstimule- rande åtgärder och hjälpmedel i hem- och förskolemil- jön för synskadade barn.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.