Publicerad 2 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbe- tade och utökade upplagan


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.