Publicerad 2 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbe- tade och utökade upplagan


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset