Publicerad 31 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 51 angående fråga om en gravid arbetstagare haft rätt till bibehållna anställ- ningsförmåner i form av tillägg för obekväm arbetstid vid omplacering enligt föräldraledighetslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset