Publicerad 31 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 51 angående fråga om en gravid arbetstagare haft rätt till bibehållna anställ- ningsförmåner i form av tillägg för obekväm arbetstid vid omplacering enligt föräldraledighetslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR