Publicerad 26 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 27 angående om en ar- betsgivare haft rätt att förbjuda en bisyssla


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset