Publicerad 26 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 27 angående om en ar- betsgivare haft rätt att förbjuda en bisyssla


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.